Σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης, 503 + KAΠΑΚΙ PL

Σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης στρογγυλό με καπάκι PL πλαστικό.